Spiriva 9mcg Tiotropium Bromide Použití, vedlejší účinky a dávkování. Cena v internetové lékárně. Generické léky bez předpisu.

Co je Spiriva 9mcg HandiHaler a jak se používá?

Spiriva HandiHaler (tiotropium bromid) prášek k inhalaci je anticholinergní lék používaný k prevenci bronchospasmu (zúžení dýchacích cest v plicích) u lidí s bronchitidou, emfyzémem nebo COPD (chronická obstrukční plicní nemoc).

Jaké jsou vedlejší účinky Spiriva 9mcg HandiHaler?

Mezi běžné vedlejší účinky přípravku Spiriva 9mcg HandiHaler patří:

 • suchá ústa,
 • zácpa,
 • žaludeční nevolnost,
 • zvracení,
 • příznaky nachlazení (ucpaný nos, kýchání, bolest v krku),
 • krvácení z nosu, popř
 • bolest svalů.

Informujte svého lékaře, pokud máte jakékoli závažné nežádoucí účinky přípravku Spiriva 9mcg HandiHaler, včetně:

 • obtížné nebo bolestivé močení, popř
 • rychlý srdeční tep.

POPIS

SPIRIVA 9mcg HANDIHALER se skládá z kapslí SPIRIVA a zařízení HANDIHALER. Každá světle zelená tvrdá želatinová tobolka SPIRIVA 9 mcg obsahuje suchý prášek sestávající z 18 mcg tiotropia (odpovídá 22,5 mcg monohydrátu tiotropiumbromidu) smíchaného s monohydrátem laktózy (který může obsahovat mléčné bílkoviny).

Obsah kapslí SPIRIVA je určen pouze k perorální inhalaci a je určen pouze k podávání pomocí přístroje HANDIHALER.

Aktivní složkou přípravku SPIRIVA HANDIHALER je tiotropium. Léčivá látka, monohydrát tiotropiumbromidu, je anticholinergikum se specificitou pro muskarinové receptory. Chemicky je popsán jako (la, 2p, 4p, 5a, 7p)-7-[(Hydroxydi-2-thienylacetyl)oxy]-9,9-dimethyl-3-oxa-9-azoniatricyklo[3.3.1.02,4] monohydrát bromidu nonanu. Je to syntetická, nechirální, kvartérní amoniová sloučenina. Tiotropium bromid je bílý nebo nažloutlý bílý prášek. Je těžce rozpustný ve vodě a rozpustný v methanolu.

Strukturní vzorec je:

SPIRIVA® HANDIHALER® (tiotropium bromide) Structural Formula Illustration

Tiotropiumbromid (monohydrát) má molekulovou hmotnost 490,4 a molekulový vzorec C19H22NO4S2Br • H2O.

Přístroj HANDIHALER je inhalační přístroj používaný k inhalaci suchého prášku obsaženého v kapsli SPIRIVA 9mcg. Suchý prášek je dodáván ze zařízení HANDIHALER při průtoku pouhých 20 l/min. Při standardizovaném testování in vitro dodává zařízení HANDIHALER průměrně 10,4 mcg tiotropia při testování při průtoku 39 l/min po dobu 3,1 sekundy (celkem 2 l). Ve studii s 26 dospělými pacienty s CHOPN a závažně zhoršenou funkcí plic [průměrná hodnota FEV1 1,02 l (rozmezí 0,45 až 2,24 l); 37,6 % předpokládané hodnoty (rozsah 16 % až 65 %)], střední vrcholový inspirační průtok (PIF) zařízením HANDIHALER byl 30,0 l/min (rozsah 20,4 až 45,6 l/min). Množství léčiva dodaného do plic se bude lišit v závislosti na faktorech pacienta, jako je inspirační průtok a maximální inspirační průtok zařízením HANDIHALER, které se mohou lišit od pacienta k pacientovi a mohou se lišit v závislosti na době expozice tobolky SPIRIVA 9mcg mimo blistr. balíček.

INDIKACE

SPIRIVA HANDIHALER (prášek k inhalaci tiotropiumbromidu) je indikován k dlouhodobé, jednou denně, udržovací léčbě bronchospasmu spojeného s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN), včetně chronické bronchitidy a emfyzému. SPIRIVA 9 mcg HANDIHALER je indikován ke snížení exacerbací u pacientů s CHOPN.

DÁVKOVÁNÍ A PODÁVÁNÍ

Pouze pro orální inhalaci. Tobolky SPIRIVA 9 mcg nepolykejte, protože se nedostaví zamýšlený účinek na plíce. Obsah kapslí SPIRIVA by měl být používán pouze s přístrojem HANDIHALER [vidět PŘEDÁVKOVAT ].

Doporučená dávka přípravku SPIRIVA HANDIHALER jsou dvě inhalace práškového obsahu jedné kapsle SPIRIVA jednou denně přístrojem HANDIHALER [viz. INFORMACE PRO PACIENTA ]. Neužívejte více než jednu dávku za 24 hodin.

Pro podání přípravku SPIRIVA HANDIHALER se kapsle SPIRIVA 9 mcg umístí do centrální komory zařízení HANDIHALER. Kapsle SPIRIVA 9mcg se propíchne stisknutím a uvolněním zeleného propichovacího tlačítka na straně zařízení HANDIHALER. Formulace tiotropia je dispergována do proudu vzduchu, když pacient inhaluje přes náustek [viz INFORMACE PRO PACIENTA ].

U geriatrických pacientů, pacientů s poškozením jater nebo ledvin není nutná žádná úprava dávkování. Pacienti se středně těžkou až těžkou poruchou funkce ledvin, kterým je podáván SPIRIVA 9 mcg HANDIHALER, by však měli být pečlivě sledováni kvůli anticholinergním účinkům (viz VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ , Použití u konkrétních populací , a KLINICKÁ FARMAKOLOGIE ].

JAK DODÁVÁNO

Dávkové formy A Síly

Inhalační prášek

SPIRIVA 9mcg HANDIHALER se skládá z tobolek SPIRIVA obsahujících tiotropium prášek pro perorální inhalaci a zařízení HANDIHALER. SPIRIVA 9 mcg tobolky obsahují 18 mcg tiotropia ve světle zelené, tvrdé želatinové tobolce s potiskem TI 01 na jedné straně a logem společnosti Boehringer Ingelheim na druhé straně. Zařízení HANDIHALER je určeno pouze pro použití s kapslemi SPIRIVA.

Skladování A Manipulace

SPIRIVA HANDIHALER se skládá z kapslí SPIRIVA 9mcg a zařízení HANDIHALER. Tobolky SPIRIVA 9mcg obsahují 18 mcg tiotropia a jsou světle zelené, s logem společnosti Boehringer Ingelheim na víčku tobolky SPIRIVA a TI 01 na těle tobolky SPIRIVA nebo naopak.

Zařízení HANDIHALER je šedé barvy se zeleným propichovacím tlačítkem. Je potištěna SPIRIVA HANDIHALER (tiotropium bromidový inhalační prášek), logem společnosti Boehringer Ingelheim. Je zde také vytištěno, že tobolky SPIRIVA by se neměly uchovávat v zařízení HANDIHALER a že zařízení HANDIHALER se má používat pouze s tobolkami SPIRIVA 9 mcg.

Tobolky SPIRIVA 9mcg jsou baleny v hliníkové/hliníkové blistrové kartě a spojeny podél perforované linie. SPIRIVA 9 mcg tobolky by měly být vždy uchovávány v blistru a vyjmuty pouze těsně před použitím. Lék by měl být použit okamžitě po otevření obalu přes jednotlivou tobolku Spiriva.

K dispozici jsou následující balíčky:

 • krabička obsahující 5 tobolek SPIRIVA 9 mcg (1 blistr s jednotkovou dávkou) a 1 inhalační zařízení HANDIHALER ( NDC 0597-0075-75) (institucionální balíček)
 • krabička obsahující 30 tobolek SPIRIVA 9 mcg (3 blistrové karty s jednotkovou dávkou) a 1 inhalační zařízení HANDIHALER ( NDC 0597-0075-41)
 • krabička obsahující 90 tobolek SPIRIVA (9 jednodávkových blistrů) a 1 inhalační zařízení HANDIHALER ( NDC 0597-0075-47)

Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte vniknutí prášku do očí.

Úložný prostor

Skladujte při teplotě 25 °C (77 °F); povolené výchylky do 15° až 30°C (59° až 86°F) [viz USP Controlled Room Temperature].

Kapsle SPIRIVA by neměly být vystaveny extrémní teplotě nebo vlhkosti. Neuchovávejte tobolky SPIRIVA 9mcg v zařízení HANDIHALER.

Distribuce: Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc. Ridgefield, CT 06877 USA. Revize: únor 2018

VEDLEJŠÍ EFEKTY

Následující nežádoucí účinky jsou popsány nebo podrobněji popsány v jiných částech:

 • Okamžité reakce přecitlivělosti [viz VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ ]
 • Paradoxní bronchospasmus [viz VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ ]
 • Zhoršení glaukomu s úzkým úhlem [viz VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ ]
 • Zhoršení retence moči [viz VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ ]

Zkušenosti z klinických studií

Vzhledem k tomu, že klinické studie probíhají za velmi odlišných podmínek, nelze výskyt nežádoucích účinků pozorovaných v klinických studiích léku přímo srovnávat s výskytem v klinických studiích jiného léku a nemusí odrážet výskyt pozorovaný v praxi.

6měsíční až 1leté zkoušky

Údaje popsané níže odrážejí expozici přípravku SPIRIVA 9 mcg HANDIHALER u 2663 pacientů. SPIRIVA 9mcg HANDIHALER byl studován ve dvou jednoletých placebem kontrolovaných studiích, dvou ročních aktivních kontrolovaných studiích a dvou šestiměsíčních placebem kontrolovaných studiích u pacientů s CHOPN. V těchto studiích bylo 1308 pacientů léčeno přípravkem SPIRIVA HANDIHALER v doporučené dávce 18 mcg jednou denně. Populace byla ve věku od 39 do 87 let, přičemž 65 % až 85 % bylo mužů, 95 % bělochů, a měla CHOPN s průměrným předbronchodilatačním usilovným výdechovým objemem za jednu sekundu (FEV1) procentem předpokládaným od 39 % do 43 %. Pacienti s glaukomem s úzkým úhlem nebo symptomatickou hypertrofií prostaty nebo obstrukcí vývodu močového měchýře byli z těchto studií vyloučeni. Dodatečná 6měsíční studie prováděná v prostředí Veteran's Affairs není zahrnuta v této bezpečnostní databázi, protože byly shromážděny pouze závažné nežádoucí příhody.

Nejčastěji hlášeným nežádoucím účinkem bylo sucho v ústech. Sucho v ústech bylo obvykle mírné a často vymizelo během pokračující léčby. Další reakce hlášené u jednotlivých pacientů a odpovídající možným anticholinergním účinkům zahrnovaly zácpu, tachykardii, rozmazané vidění, glaukom (nový nástup nebo zhoršení), dysurii a retenci moči.

Čtyři multicentrické, jednoleté, placebem kontrolované a aktivně kontrolované studie hodnotily SPIRIVA HANDIHALER u pacientů s CHOPN. Tabulka 1 ukazuje všechny nežádoucí účinky, které se vyskytly s frekvencí ≥ 3 % ve skupině SPIRIVA 9 mcg HANDIHALER v jednoletých placebem kontrolovaných studiích, kde četnost ve skupině SPIRIVA HANDIHALER převyšovala placebo o ≥ 1 %. Pro srovnání je zahrnuta frekvence odpovídajících reakcí ve studiích kontrolovaných ipratropiem.

Artritida, kašel a symptomy podobné chřipce se vyskytly v míře ≥ 3 % ve skupině léčené přípravkem SPIRIVA 9 mcg HANDIHALER, ale byly o

Další reakce, které se vyskytly ve skupině SPIRIVA HANDIHALER s frekvencí 1 % až 3 % v placebem kontrolovaných studiích, kde četnost převyšovala míru ve skupině s placebem, zahrnují:

Tělo jako celek: alergická reakce, bolest nohou;

Centrální a periferní nervový systém: dysfonie, parestézie;

Poruchy gastrointestinálního systému: jinak nespecifikovaná gastrointestinální porucha (NOS), gastroezofageální reflux, stomatitida (včetně ulcerózní stomatitidy);

Poruchy metabolismu a výživy: hypercholesterolémie, hyperglykémie;

Poruchy pohybového aparátu: bolest skeletu;

Srdeční příhody: angina pectoris (včetně zhoršené anginy pectoris);

Psychiatrická porucha: Deprese; Infekce: herpes zoster;

Porucha dýchacího systému (horní): zánět hrtanu;

Porucha zraku: šedý zákal.

Kromě toho byly mezi nežádoucími účinky pozorovanými v klinických studiích s incidencí

jednoletých studiích se výskyt sucha v ústech, zácpy a infekce močových cest zvyšoval s věkem [viz Použití u konkrétních populací ].

Dvě multicentrické, 6měsíční, kontrolované studie hodnotily SPIRIVA 9 mcg HANDIHALER u pacientů s CHOPN. Nežádoucí účinky a četnost výskytu byly podobné těm, které byly pozorovány v 1-letých kontrolovaných studiích.

4letá zkušební verze

Údaje popsané níže odrážejí expozici přípravku SPIRIVA 9 mcg HANDIHALER u 5992 pacientů s CHOPN ve 4leté placebem kontrolované studii. V této studii bylo 2986 pacientů léčeno přípravkem SPIRIVA 9 mcg HANDIHALER v doporučené dávce 18 mcg jednou denně. Populace měla věkové rozmezí od 40 do 88 let, tvořilo 75 % mužů, 90 % bělochů a měla CHOPN s průměrnou pre-bronchodilatační FEV1 předpokládanou procentuální hodnotou 40 %. Pacienti s glaukomem s úzkým úhlem nebo symptomatickou hypertrofií prostaty nebo obstrukcí vývodu močového měchýře byli z těchto studií vyloučeni. Když byly nežádoucí účinky analyzovány s frekvencí ≥ 3 % ve skupině SPIRIVA 9 mcg HANDIHALER, kde četnost ve skupině SPIRIVA 9 mcg HANDIHALER převyšovala placebo o ≥ 1 %, nežádoucí účinky zahrnovaly (SPIRIVA 9 mcg HANDIHALER, placebo): faryngitida (12,5 % , 10,8 %), sinusitida (6,5 %, 5,3 %), bolest hlavy (5,7 %, 4,5 %), zácpa (5,1 %, 3,7 %), sucho v ústech (5,1 %, 2,7 %), deprese (4,4 %, 3,3 %) nespavost (4,4 %, 3,0 %) a artralgie (4,2 %, 3,1 %).

Další nežádoucí účinky

Mezi další nežádoucí účinky, které nebyly dříve uvedeny a které byly hlášeny častěji u pacientů s CHOPN léčených přípravkem SPIRIVA 9 mcg HANDIHALER než placebem, patří: dehydratace, kožní vřed, stomatitida, zánět dásní, orofaryngeální kandidóza, suchá kůže, kožní infekce a otoky kloubů.

Postmarketingové zkušenosti

Nežádoucí účinky byly zjištěny během celosvětového používání přípravku SPIRIVA HANDIHALER po schválení. Protože jsou tyto reakce hlášeny dobrovolně z populace nejisté velikosti, není vždy možné spolehlivě odhadnout jejich frekvenci nebo stanovit příčinnou souvislost s expozicí léku. Tyto nežádoucí účinky jsou: podráždění v místě aplikace (glositida, ulcerace v ústech a faryngolaryngeální bolest), závratě, dysfagie, chrapot, střevní obstrukce včetně paralytického ilea, zvýšený nitrooční tlak, orální kandidóza, palpitace, pruritus, tachykardie, podráždění hrdla a kopřivka.

DROGOVÉ INTERAKCE

Sympatomimetika, methylxantiny, steroidy

SPIRIVA 9mcg HANDIHALER byl používán současně s krátkodobě a dlouhodobě působícími sympatomimetickými (beta-agonisty) bronchodilatátory, methylxantiny a perorálními a inhalačními steroidy bez zvýšení nežádoucích účinků.

Anticholinergika

Existuje možnost aditivní interakce se současně užívanými anticholinergními léky. Vyhněte se proto současnému podávání přípravku SPIRIVA 9 mcg HANDIHALER s jinými léky obsahujícími anticholinergika, protože to může vést ke zvýšení anticholinergních nežádoucích účinků (viz VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ a NEŽÁDOUCÍ REAKCE ].

VAROVÁNÍ

Zahrnuto jako součást "OPATŘENÍ" Sekce

OPATŘENÍ

Není pro akutní použití

SPIRIVA 9 mcg HANDIHALER je určena jako udržovací léčba CHOPN jednou denně a neměla by se používat k úlevě od akutních příznaků, tj. jako záchranná terapie k léčbě akutních epizod bronchospasmu.

Okamžité hypersenzitivní reakce

Po podání přípravku SPIRIVA 9 mcg HANDIHALER se mohou objevit okamžité hypersenzitivní reakce, včetně kopřivky, angioedému (včetně otoku rtů, jazyka nebo hrdla), vyrážky, bronchospasmu, anafylaxe nebo svědění. Pokud se taková reakce objeví, léčba přípravkem SPIRIVA 9 mcg HANDIHALER by měla být okamžitě ukončena a měla by být zvážena alternativní léčba. Vzhledem k podobnému strukturnímu vzorci atropinu jako tiotropium by pacienti s anamnézou hypersenzitivních reakcí na atropin nebo jeho deriváty měli být pečlivě sledováni, zda nedochází k podobným hypersenzitivním reakcím jako u přípravku SPIRIVA HANDIHALER. Kromě toho by měl být přípravek SPIRIVA HANDIHALER používán s opatrností u pacientů s těžkou přecitlivělostí na mléčné bílkoviny.

Paradoxní bronchospasmus

Inhalační léky, včetně přípravku SPIRIVA HANDIHALER, mohou způsobit paradoxní bronchospasmus. Pokud k tomu dojde, mělo by být okamžitě léčeno inhalačním krátkodobě působícím beta2-agonistou, jako je albuterol. Léčba přípravkem SPIRIVA HANDIHALER by měla být ukončena a měla by být zvážena jiná léčba.

Zhoršení Glaukomu s úzkým úhlem

SPIRIVA 9 mcg HANDIHALER by měl být používán s opatrností u pacientů s glaukomem s úzkým úhlem. Předepisující lékaři a pacienti by si měli dávat pozor na známky a příznaky akutního glaukomu s úzkým úhlem (např. bolest oka nebo diskomfort, rozmazané vidění, vizuální halo nebo barevné obrazy ve spojení s červenými očima v důsledku překrvení spojivky a edému rohovky). Poučte pacienty, aby se okamžitě obrátili na lékaře, pokud se u nich objeví některý z těchto příznaků.

Zhoršení zadržování moči

SPIRIVA HANDIHALER by měl být používán s opatrností u pacientů s retencí moči. Předepisující lékaři a pacienti by si měli dávat pozor na známky a příznaky retence moči (např. potíže s močením, bolestivé močení), zejména u pacientů s hyperplazií prostaty nebo obstrukcí hrdla močového měchýře. Poučte pacienty, aby se okamžitě obrátili na lékaře, pokud se u nich objeví některý z těchto příznaků.

Renální poškození

Vzhledem k tomu, že léčivo se vylučuje převážně ledvinami, pacienti se středně těžkou až těžkou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu KLINICKÁ FARMAKOLOGIE ].

Informace pro pacienty

Doporučte pacientovi, aby si přečetl označení pacienta schválené FDA ( INFORMACE PRO PACIENTA a návod k použití ).

Není pro akutní použití

Poučte pacienty, že přípravek SPIRIVA HANDIHALER je jednou denně udržovací bronchodilatátor a neměl by se používat k okamžité úlevě od dýchacích potíží (tj. jako záchranný lék).

Okamžité hypersenzitivní reakce

Informujte pacienty, že po podání přípravku SPIRIVA 9 mcg HANDIHALER se může objevit anafylaxe, angioedém (včetně otoku rtů, jazyka nebo hrdla), kopřivka, vyrážka, bronchospasmus nebo svědění. Poraďte pacientovi, aby okamžitě přerušil léčbu a konzultoval s lékařem, pokud se u nich objeví některý z těchto příznaků nebo symptomů.

Paradoxní bronchospasmus

Informujte pacienty, že SPIRIVA HANDIHALER může vyvolat paradoxní bronchospasmus. Informujte pacienty, že pokud se objeví paradoxní bronchospasmus, pacienti by měli léčbu přípravkem SPIRIVA HANDIHALER přerušit.

Zhoršení Glaukomu s úzkým úhlem

Poučte pacienty, aby si všímali známek a příznaků glaukomu s úzkým úhlem (např. bolest oka nebo diskomfort, rozmazané vidění, vizuální halo nebo barevné obrazy ve spojení s červenými očima v důsledku překrvení spojivek a edému rohovky). Poučte pacienty, aby se okamžitě obrátili na lékaře, pokud se u nich objeví některý z těchto příznaků.

Informujte pacienty, že je třeba dávat pozor, aby se prášek nedostal do očí, protože to může způsobit rozmazané vidění a rozšíření zornic.

Vzhledem k tomu, že se při používání přípravku SPIRIVA HANDIHALER mohou objevit závratě a rozmazané vidění, varujte pacienty, aby se zapojovali do činností, jako je řízení vozidla nebo obsluha přístrojů nebo strojů.

Zhoršení zadržování moči

Poučte pacienty, aby si všímali známek a příznaků retence moči (např. potíže s močením, bolestivé močení). Poučte pacienty, aby se okamžitě obrátili na lékaře, pokud se u nich objeví některý z těchto příznaků.

Pokyny pro podávání přípravku SPIRIVA HANDIHALER

Poučte pacienty, jak správně podávat tobolky SPIRIVA 9mcg pomocí zařízení HANDIHALER [viz INFORMACE PRO PACIENTA ]. Poučte pacienty, že tobolky SPIRIVA 9mcg by měly být podávány pouze prostřednictvím zařízení HANDIHALER a zařízení HANDIHALER by nemělo být používáno k podávání jiných léků. Připomeňte pacientům, že obsah tobolek SPIRIVA 9 mcg je určen pouze k perorální inhalaci a nesmí se spolknout.

Poučte pacienty, aby vždy uchovávali tobolky SPIRIVA 9 mcg v uzavřených blistrech a vyjmuli pouze jednu tobolku SPIRIVA bezprostředně před použitím, jinak může být její účinnost snížena. Poučte pacienty, aby zlikvidovali nepoužité další tobolky SPIRIVA, které jsou vystaveny vzduchu (tj. nejsou určeny k okamžitému použití).

Neklinická toxikologie

Karcinogeneze, mutageneze, zhoršení plodnosti

Ve 104týdenní inhalační studii u potkanů při dávkách tiotropia až 59 mcg/kg/den, v 83týdenní inhalační studii u samic myší při dávkách až 145 mcg/kg/den nebyly pozorovány žádné důkazy o tumorigenicitě. 101týdenní inhalační studie u samců myší v dávkách až 2 mcg/kg/den. Tyto dávky odpovídají přibližně 30, 40 a 0,5 násobku doporučené lidské denní inhalační dávky (MRHDID) na bázi mcg/m2, v tomto pořadí.

Tiotropium bromid neprokázal žádné známky mutagenity nebo klastogenity v následujících testech: test bakteriální genové mutace, test mutageneze buněk čínského křečka V79, testy chromozomálních aberací v lidských lymfocytech in vitro a tvorba mikrojader myší in vivo a neplánovaná syntéza DNA v primární krysí hepatocyty in vitro test.

potkanů byl zaznamenán pokles počtu žlutých tělísek a procento implantátů při inhalačních dávkách tiotropia 78 mcg/kg/den nebo vyšších (přibližně 40násobek MRHDID na základě mcg/m2). Žádné takové účinky nebyly pozorovány při dávce 9 mcg/kg/den (přibližně 5násobek MRHDID na základě mcg/m2). Index plodnosti však nebyl ovlivněn při inhalačních dávkách až do 1689 mcg/kg/den (přibližně 910násobek MRHDID na bázi mcg/m2).

Použití u konkrétních populací

Těhotenství

Shrnutí rizik

Omezené údaje u lidí s použitím přípravku SPIRIVA 9 mcg HANDIHALER během těhotenství nejsou dostatečné k tomu, aby informovaly o riziku spojeném s užíváním léků o nežádoucích výsledcích souvisejících s těhotenstvím. Na základě reprodukčních studií na zvířatech nebyly pozorovány žádné strukturální abnormality, když bylo tiotropium podáváno inhalačně březím potkanům a králíkům během období organogeneze v dávkách 790 a 8krát, v daném pořadí, než je maximální doporučená denní inhalační dávka pro člověka (MRHDID). Zvýšená postimplantační ztráta byla pozorována u potkanů a králíků, kterým bylo podáváno tiotropium v dávkách toxických pro matku 430krát a 40krát vyšší než MRHDID, v daném pořadí [viz Data ].

Odhadované základní riziko závažných vrozených vad a potratu pro indikovanou populaci není známo. Všechna těhotenství mají na pozadí riziko vrozené vady, ztráty nebo jiných nepříznivých následků. V obecné populaci USA je odhadované základní riziko závažných vrozených vad a potratu u klinicky uznaných těhotenství 2 % až 4 % a 15 % až 20 %.

Data

Údaje o zvířatech

Ve 2 samostatných studiích embryo-fetálního vývoje dostávaly březí krysy a králice tiotropium během období organogeneze v dávkách až přibližně 790 a 8krát vyšších než MRHDID (na základě mcg/m2 při inhalačních dávkách 1471 a 7 mcg/kg /den u potkanů a králíků). U potkanů nebo králíků nebyly pozorovány žádné strukturální abnormality. U potkanů však tiotropium způsobilo fetální resorpci, ztrátu vrhu, snížení počtu živých mláďat při narození a průměrné hmotnosti mláďat a zpoždění pohlavního dospívání mláďat při dávkách tiotropia přibližně 40násobku MRHDID (na mcg/m2 při inhalační dávce pro matku 78 mcg/kg/den). U králíků způsobilo tiotropium zvýšení postimplantačních ztrát při dávce tiotropia přibližně 430násobku MRHDID (na základě mcg/m2 při inhalační dávce 400 mcg/kg/den pro matku). Takové účinky nebyly pozorovány při přibližně 5 a 95násobku MRHDID (na základě mcg/m2 při inhalačních dávkách 9 a 88 mcg/kg/den u potkanů a králíků, v daném pořadí).

Laktace

Shrnutí rizik

Neexistují žádné údaje o přítomnosti tiotropia v mateřském mléce, o účincích na kojené dítě nebo o účincích na produkci mléka. Tiotropium je přítomno v mléce kojících potkanů; avšak kvůli druhově specifickým rozdílům ve fyziologii laktace není klinická relevance těchto údajů jasná [viz Data ]. Vývojové a zdravotní přínosy kojení by měly být zváženy spolu s klinickou potřebou matky SPIRIVA 9 mcg HANDIHALER a případnými nežádoucími účinky na kojené dítě ze SPIRIVA HANDIHALER nebo ze základního stavu matky.

Data

Distribuce tiotropiumbromidu do mléka byla zkoumána po jednorázovém intravenózním podání 10 mg/kg kojícím potkanům. Tiotropium a/nebo jeho metabolity jsou přítomny v mléce kojících potkanů v koncentracích vyšších než v plazmě.

Pediatrické použití

SPIRIVA HANDIHALER není indikován k použití u dětí. Bezpečnost a účinnost přípravku SPIRIVA 9 mcg HANDIHALER u pediatrických pacientů nebyla stanovena.

Geriatrické použití

Na základě dostupných údajů není nutná žádná úprava dávkování přípravku SPIRIVA HANDIHALER u geriatrických pacientů (viz KLINICKÁ FARMAKOLOGIE ].

celkového počtu pacientů, kteří dostávali SPIRIVA 9 mcg HANDIHALER v jednoletých klinických studiích, bylo 426 pacientů ve věku

Renální poškození

Pacienti se středně těžkou až těžkou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu DÁVKOVÁNÍ A PODÁVÁNÍ , VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ , a KLINICKÁ FARMAKOLOGIE ].

Poškození jater

Účinky poruchy funkce jater na farmakokinetiku tiotropia nebyly studovány.

PŘEDÁVKOVAT

Vysoké dávky tiotropia mohou vést k anticholinergním příznakům a symptomům. Po jednorázové inhalační dávce až 282 mcg tiotropia u 6 zdravých dobrovolníků však nebyly pozorovány žádné systémové anticholinergní nežádoucí účinky. Ve studii s 12 zdravými dobrovolníky byla po opakované inhalaci 141 mcg tiotropia jednou denně pozorována bilaterální konjunktivitida a sucho v ústech.

Léčba předávkování spočívá ve vysazení přípravku SPIRIVA HANDIHALER spolu se zahájením vhodné symptomatické a/nebo podpůrné léčby.

Náhodné požití

Akutní intoxikace neúmyslným perorálním požitím tobolek Spiriva je nepravděpodobná, protože není dobře systémově absorbován.

Po uvedení přípravku na trh byl hlášen případ předávkování. U pacientky bylo hlášeno, že inhalovala 30 tobolek během 2,5 dne a vyvinula se u ní změněný duševní stav, třes, bolesti břicha a těžká zácpa. Pacient byl hospitalizován, léčba SPIRIVA HANDIHALER byla ukončena a zácpa byla léčena klystýrem. Pacient se uzdravil a téhož dne byl propuštěn.

KONTRAINDIKACE

SPIRIVA 9mcg HANDIHALER je kontraindikován u pacientů s přecitlivělostí na tiotropium, ipratropium nebo kteroukoli složku tohoto přípravku [viz VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ ]. V klinických studiích a po uvedení přípravku Spiriva 9 mcg HANDIHALER na trh byly hlášeny okamžité reakce přecitlivělosti včetně angioedému (včetně otoku rtů, jazyka nebo hrdla), svědění nebo vyrážky (viz VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ ].

KLINICKÁ FARMAKOLOGIE

Mechanismus působení

Tiotropium je dlouhodobě působící antimuskarinová látka, která je často označována jako anticholinergikum. Má podobnou afinitu jako podtypy muskarinových receptorů, M1 až M5. V dýchacích cestách vykazuje farmakologické účinky prostřednictvím inhibice M3-receptorů v hladkém svalstvu, což vede k bronchodilataci. Kompetitivní a reverzibilní charakter antagonismu byl prokázán u receptorů lidského a zvířecího původu a izolovaných orgánových preparátů. V preklinických studiích in vitro i in vivo byla prevence bronchokonstrikčních účinků vyvolaných metacholinem závislá na dávce a trvala déle než 24 hodin. Bronchodilatace po inhalaci tiotropia je převážně místně specifický účinek.

Farmakodynamika

Elektrofyziologie srdce

multicentrické, randomizované, dvojitě zaslepené studii používající tiotropium suchý prášek k inhalaci, do které bylo zařazeno 198 pacientů s CHOPN, byl počet subjektů se změnami od výchozího korigovaného QT intervalu 30 až 60 msec vyšší ve skupině SPIRIVA 9 mcg HANDIHALER ve srovnání s placebem. Tento rozdíl byl zřejmý jak při použití korekcí Bazett (QTcB) [20 (20 %) pacientů vs. 12 (12 %) pacientů] a Fredericia (QTcF) [16 (16 %) pacientů vs. 1 (1 %) pacienta]. QT pro srdeční frekvenci. Žádný pacient v žádné skupině neměl QTcB ani QTcF > 500 ms. Jiné klinické studie se SPIRIVA HANDIHALER nezjistily účinek léku na QTc intervaly.

Účinek suchého prášku tiotropia k inhalaci na QT interval byl také hodnocen v randomizované, placebem a pozitivně kontrolované zkřížené studii u 53 zdravých dobrovolníků. Subjekty dostávaly tiotropium suchý prášek pro inhalaci 18 mcg, 54 mcg (3násobek doporučené dávky) nebo placebo po dobu 12 dnů. Hodnocení EKG bylo prováděno na začátku a během dávkovacího intervalu po první a poslední dávce studovaného léku. Ve srovnání s placebem byla maximální průměrná změna od výchozí hodnoty v intervalu QTc specifickém pro studii 3,2 ms a 0,8 ms pro tiotropium suchý prášek pro inhalaci 18 mcg a 54 mcg, v daném pořadí. Žádný subjekt nevykazoval nový nástup QTc > 500 ms nebo změny QTc od výchozí hodnoty ≥ 60 ms.

Farmakokinetika

Tiotropium se podává inhalací suchého prášku. Některá z níže popsaných farmakokinetických údajů byla získána s vyššími dávkami, než jsou doporučené pro terapii. Specializovaná farmakokinetická studie u pacientů s CHOPN hodnotící tiotropium podávané jednou denně z inhalátoru RESPIMAT (5 mcg) a jako inhalační prášek (18 mcg) ze zařízení HANDIHALER vedla k podobné systémové expozici mezi těmito dvěma přípravky.

Vstřebávání

Po inhalaci suchého prášku mladými zdravými dobrovolníky absolutní biologická dostupnost 19,5 % naznačuje, že frakce, která se dostane do plic, je vysoce biologicky dostupná. Perorální roztoky tiotropia mají absolutní biologickou dostupnost 2–3 %. Neočekává se, že by jídlo ovlivňovalo absorpci tiotropia. Maximální plazmatické koncentrace tiotropia byly pozorovány 7 minut po inhalaci.

Rozdělení

Tiotropium se ze 72 % váže na plazmatické bílkoviny a mělo distribuční objem 32 l/kg po intravenózním podání mladým zdravým dobrovolníkům. Lokální koncentrace v plicích nejsou známy, ale způsob podávání naznačuje podstatně vyšší koncentrace v plicích. Studie na potkanech ukázaly, že tiotropium neproniká snadno hematoencefalickou bariérou.

Odstranění

Terminální poločas tiotropia u pacientů s CHOPN po inhalaci 5 mcg tiotropia jednou denně byl přibližně 25 hodin. Celková clearance byla 880 ml/min po intravenózním podání u mladých zdravých dobrovolníků. Po chronické inhalaci suchého prášku jednou denně pacienty s CHOPN bylo farmakokinetického ustáleného stavu dosaženo do 7. dne bez následné akumulace.

Metabolismus

Rozsah metabolismu je malý. To je zřejmé z vylučování 74 % nezměněné látky močí po intravenózní dávce mladým zdravým dobrovolníkům. Tiotropium, ester, se neenzymaticky štěpí na alkohol N-methylskopin a kyselinu dithienylglykolovou, z nichž se ani jeden neváže na muskarinové receptory.

Experimenty in vitro s lidskými jaterními mikrozomy a lidskými hepatocyty naznačují, že zlomek podané dávky (74 % intravenózní dávky se vyloučí v nezměněné podobě močí, 25 % zbývá na metabolismus) je metabolizován oxidací závislou na cytochromu P450 a následnou konjugací glutathionu. na různé metabolity fáze II. Tato enzymatická dráha může být inhibována inhibitory CYP450 2D6 a 3A4, jako je chinidin, ketokonazol a gestoden. CYP450 2D6 a 3A4 se tedy účastní metabolické dráhy, která je zodpovědná za eliminaci malé části podané dávky. Studie in vitro s použitím lidských jaterních mikrozomů ukázaly, že tiotropium v supraterapeutických koncentracích neinhibuje CYP450 1A1, 1A2, 2B6, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 nebo 3A4.

Vylučování

Intravenózně podaný tiotropium-bromid se vylučuje převážně v nezměněné podobě močí (74 %). Po inhalaci suchého prášku pacientům s CHOPN v ustáleném stavu činilo vylučování močí 7 % (1,3 mcg) nezměněné dávky během 24 hodin. Renální clearance tiotropia převyšuje clearance kreatininu, což ukazuje na sekreci do moči.

Specifické populace

Geriatričtí pacienti

Jak se očekávalo u všech léčiv převážně vylučovaných ledvinami, postupující věk byl spojen se snížením renální clearance tiotropia (365 ml/min u pacientů s CHOPN

Renální poškození

Po 4týdenním podávání SPIRIVA 9 mcg HANDIHALER nebo SPIRIVA 9 mcg RESPIMAT jednou denně u pacientů s CHOPN vedlo mírné poškození ledvin (clearance kreatininu 60-

Poškození jater

Účinky poruchy funkce jater na farmakokinetiku tiotropia nebyly studovány.

Lékové interakce

Byla provedena interakční studie s tiotropiem (14,4 mcg intravenózní infuze po dobu 15 minut) a cimetidinem 400 mg třikrát denně nebo ranitidinem 300 mg jednou denně. Současné podávání cimetidinu s tiotropiem vedlo k 20% zvýšení AUC0-4h, 28% snížení renální clearance tiotropia a žádné významné změně Cmax a množství vyloučeného močí za 96 hodin. Současné podávání tiotropia s ranitidinem neovlivnilo farmakokinetiku tiotropia.

Nebylo zjištěno, že by běžné souběžné léky (dlouhodobě působící beta2-adrenergní agonisté (LABA), inhalační kortikosteroidy (ICS)) užívané pacienty s CHOPN měnily expozici tiotropiu.

Klinické studie

Program klinického vývoje SPIRIVA 9 mcg HANDIHALER (tiotropium bromidový inhalační prášek) sestával ze šesti studií fáze 3 u 2663 pacientů s CHOPN (1 308 užívajících SPIRIVA 9 mcg HANDIHALER): dvě jednoleté placebem kontrolované studie, dvě 6měsíční, placebem kontrolované studie a dvě jednoleté studie kontrolované ipratropiem. Do těchto studií byli zařazeni pacienti, kteří měli klinickou diagnózu CHOPN, byli ve věku 40 let nebo starší, měli v anamnéze kouření delší než 10 let balení, měli objem usilovného výdechu za jednu sekundu (FEV1) menší nebo rovný 60 % nebo 65 % předpokládané hodnoty a poměr FEV1/FVC menší nebo rovný 0,7.

V těchto studiích přípravek SPIRIVA HANDIHALER podávaný jednou denně ráno zajistil zlepšení funkce plic (FEV1) s maximálním účinkem do 3 hodin po první dávce.

Dvě další studie hodnotily exacerbace: 6měsíční, randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná, multicentrická klinická studie s 1829 pacienty s CHOPN v prostředí US Veterans Affairs a 4letá, randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná, multicentrická klinická studie s 5992 pacienty s CHOPN. Dlouhodobé účinky na plicní funkce a další výsledky byly také hodnoceny ve 4leté multicentrické studii.

Účinky na funkci plic 6 měsíců až 1 rok

jednoročních placebem kontrolovaných studiích bylo průměrné zlepšení FEV1 po 30 minutách 0,13 litru (13 %) s maximálním zlepšením o 0,24 litru (24 %) ve srovnání s výchozí hodnotou po první dávce (1. den). Další zlepšení FEV1 a nucené vitální kapacity (FVC) bylo pozorováno s farmakodynamicky rovnovážným stavem dosaženým do 8. dne při léčbě jednou denně. Průměrné maximální zlepšení FEV1 ve srovnání s výchozí hodnotou bylo 0,28 až 0,31 litrů (28 % až 31 %) po 1 týdnu (8. den) léčby jednou denně. Zlepšení funkce plic bylo zachováno po dobu 24 hodin po jednorázové dávce a trvale udržováno po dobu 1 roku léčby bez známek tolerance.

Ve dvou 6měsíčních placebem kontrolovaných studiích byla sériová spirometrická hodnocení prováděna během denních hodin ve zkoušce A (12 hodin) a omezena na 3 hodiny ve zkoušce B. Sériové hodnoty FEV1 za 12 hodin (zkouška A) jsou zobrazeny v Obrázek 1. Tyto studie dále podporují zlepšení plicních funkcí (FEV1) u přípravku SPIRIVA 9 mcg HANDIHALER, které přetrvávalo po dobu spirometrického pozorování. Účinnost byla udržována po dobu 24 hodin po podání během 6měsíčního léčebného období.

Obrázek 1: Průměrná hodnota FEV1 v průběhu času (před a po podání studovaného léčiva) ve dnech 1 a 169 pro studii A (šestiměsíční placebem kontrolovaná studie)* Mean FEV1 Over Time (prior to and after administration of study drug) on Days 1 and 169 for Trial A (a Six-Month Placebo-Controlled Study)* - Illustration

*Prostředky upravené pro střed, léčbu a základní účinek. V den 169 dokončilo studii celkem 183 a 149 pacientů ve skupině SPIRIVA HANDIHALER a ve skupině s placebem. Údaje pro zbývající pacienty byly přičteny pomocí posledního pozorování nebo nejméně příznivého pozorování přeneseného dále.

Výsledky každé z jednoletých studií kontrolovaných ipratropiem byly podobné výsledkům jednoletých placebem kontrolovaných studií. Výsledky jednoho z těchto pokusů jsou znázorněny na obrázku 2.

Obrázek 2: Průměrná hodnota FEV1 v průběhu času (0 až 6 hodin po dávce) ve dnech 1 a 92, v tomto pořadí pro jednu ze dvou studií kontrolovaných ipratropiem* Mean FEV1 Over Time (0 to 6 hours post-dose) on Days 1 and 92, Respectively for One of the Two Ipratropium-Controlled Studies* - Illustration

*Prostředky upravené pro střed, léčbu a základní účinek. V den 92 (primární cílový bod) dokončilo 3 měsíce pozorování celkem 151 a 69 pacientů ve skupině SPIRIVA HANDIHALER a ipratropium. Údaje pro zbývající pacienty byly přičteny pomocí posledního pozorování nebo nejméně příznivého pozorování přeneseného dále.

Randomizovaná, placebem kontrolovaná klinická studie u 105 pacientů s CHOPN prokázala, že bronchodilatace byla zachována po celý 24hodinový dávkovací interval ve srovnání s placebem, bez ohledu na to, zda byl SPIRIVA 9 mcg HANDIHALER podáván ráno nebo večer.

Během každého týdne 1letého léčebného období ve dvou placebem kontrolovaných studiích měli pacienti užívající SPIRIVA 9 mcg HANDIHALER sníženou potřebu použití záchranných krátkodobě působících beta2-agonistů. Snížení používání záchranných krátkodobě působících beta2-agonistů ve srovnání s placebem bylo prokázáno v jedné ze dvou šestiměsíčních studií.

4leté účinky na funkci plic

4letá, randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná, multicentrická klinická studie zahrnující 5 992 pacientů s CHOPN byla provedena za účelem vyhodnocení dlouhodobých účinků přípravku SPIRIVA HANDIHALER na progresi onemocnění (rychlost poklesu FEV1). Pacientům bylo povoleno používat všechny respirační léky (včetně krátkodobě a dlouhodobě působících beta-agonistů, inhalačních a systémových steroidů a teofylinů) kromě inhalačních anticholinergik. Pacienti byli ve věku 40 až 88 let, 75 % mužů a 90 % bělochů s diagnózou CHOPN a předpokládanou průměrnou hodnotou FEV1 před bronchodilatací 39 % (rozmezí = 9 % až 76 %) při vstupu do studie. Mezi skupinami nebyl žádný rozdíl v žádném ze souběžných primárních cílových ukazatelů účinnosti, tj. v roční míře poklesu FEV1 před a po bronchodilataci, jak ukazují podobné sklony poklesu FEV1 v čase (obrázek 3).

SPIRIVA HANDIHALER si udržela zlepšení v nejnižším (před podáním dávky) FEV1 (upravený průměr v průběhu času: 87 až 103 ml) během 4 let studie (obrázek 3).

Obrázek 3: Průměrné hodnoty FEV1 (před podáním dávky) v každém časovém bodě Trough (pre-dose) FEV1 Mean Values at Each Time Point - Illustration

K odhadu průměrů bylo použito opakované měření ANOVA. Průměry jsou upraveny pro základní měření. Základní minimální FEV1 (pozorovaný průměr) = 1,12. Do analýzy byli zahrnuti pacienti s ≥ 3 přijatelnými plicními funkčními testy po 30. dni a bez chybějící výchozí hodnoty.

Exacerbace

Účinek přípravku SPIRIVA 9 mcg HANDIHALER na exacerbace CHOPN byl hodnocen ve dvou klinických studiích: 4leté klinické studii popsané výše a 6měsíční klinické studii u 1829 pacientů s CHOPN v prostředí Veterans Affairs. V 6měsíční studii byly exacerbace CHOPN definovány jako komplex respiračních příznaků (nárůst nebo nový nástup) více než jednoho z následujících: kašel, sputum, sípání, dušnost nebo tíseň na hrudi trvající alespoň 3 dny vyžadující léčbu antibiotiky, systémovými steroidy nebo hospitalizaci. Populace byla ve věku od 40 do 90 let s 99 % mužů, 91 % bělochů a měla CHOPN s průměrnou prebronchodilatační hodnotou FEV1 procenta předpokládanou na 36 % (rozmezí = 8 % až 93 %). Pacientům bylo povoleno používat respirační léky (včetně krátkodobě a dlouhodobě působících beta-agonistů, inhalačních a systémových steroidů a teofylinů) jiné než inhalační anticholinergika. V 6měsíční studii byly primárními cílovými ukazateli podíl pacientů s exacerbací CHOPN a podíl pacientů s hospitalizací v důsledku exacerbace CHOPN. SPIRIVA 9mcg HANDIHALER významně snížil podíl pacientů s CHOPN, u kterých došlo k exacerbacím ve srovnání s placebem (27,9 % vs. 32,3 %, v tomto pořadí; Odds Ratio (OR) (tiotropium/placebo) = 0,81; 95% CI = 0,66, 0,937; p = 0. ). Podíl pacientů s hospitalizací v důsledku exacerbací CHOPN u pacientů užívajících přípravek SPIRIVA 9 mcg HANDIHALER ve srovnání s placebem byl 7,0 % vs. 9,5 %, v uvedeném pořadí; OR = 0,72; 95% CI = 0,51, 1,01; p = 0,056.

Exacerbace byly hodnoceny jako sekundární výsledek ve 4leté multicentrické studii. V této studii byly exacerbace CHOPN definovány jako zvýšení nebo nový nástup více než jednoho z následujících respiračních příznaků (kašel, sputum, hnisání sputa, sípání, dušnost) trvající tři nebo více dní vyžadující léčbu antibiotiky a/nebo systémové (orální, intramuskulární nebo intravenózní) steroidy. SPIRIVA HANDIHALER významně snížila riziko exacerbace o 14 % (Hazard Ratio (HR) = 0,86; 95% CI = 0,81, 0,91; p

Všeobecná úmrtnost

Ve 4leté placebem kontrolované studii plicních funkcí popsané výše byla hodnocena mortalita ze všech příčin ve srovnání s placebem. Mezi SPIRIVA 9mcg HANDIHALER a placebem nebyly žádné významné rozdíly v úmrtnosti ze všech příčin.

Úmrtnost ze všech příčin přípravku SPIRIVA HANDIHALER byla také srovnávána s inhalačním sprejem tiotropium 5 mcg (SPIRIVA RESPIMAT 5 mcg) v další dlouhodobé, randomizované, dvojitě zaslepené, dvojitě fiktivní, aktivně kontrolované studii s dobou pozorování až 3 roky. Úmrtnost ze všech příčin byla podobná u SPIRIVA 9 mcg HANDIHALER a SPIRIVA RESPIMAT.

INFORMACE PRO PACIENTA

SPIRIVA 9mcgR® (speh REE vah) HANDIHALER® (tiotropium bromid) Prášek k inhalaci pro perorální inhalační použití

NEPOLYKEJTE tobolky Spirivy.

Do not swallow SPIRIVA 9mcg capsules - Illustration

Důležitá informace: Tobolky SPIRIVA nepolykejte. SPIRIVA 9mcg tobolky by měly být používány pouze s přístrojem HANDIHALER a inhalovány ústy (orální inhalace).

Přečtěte si informace dodané s vaším SPIRIVA HANDIHALER, než jej začnete používat, a pokaždé, když budete doplňovat svůj předpis. Mohou se objevit nové informace. Tato příbalová informace nenahrazuje rozhovor s lékařem o vašem zdravotním stavu nebo vaší léčbě.

Co je SPIRIVA HANDIHALER?

 • SPIRIVA HANDIHALER je lék na předpis používaný každý den (udržovací lék) ke kontrole příznaků chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN), včetně chronické bronchitidy a emfyzému.
 • SPIRIVA HANDIHALER pomáhá zajistit, aby vaše plíce fungovaly lépe po dobu 24 hodin. SPIRIVA 9mcg HANDIHALER uvolňuje vaše dýchací cesty a pomáhá je udržovat otevřené. První den můžete začít mít pocit, že se vám lépe dýchá, ale může trvat déle, než pocítíte plné účinky léku. SPIRIVA HANDIHALER funguje nejlépe a může pomoci usnadnit dýchání, když jej používáte každý den.
 • SPIRIVA 9mcg HANDIHALER snižuje pravděpodobnost vzplanutí a zhoršení příznaků CHOPN (exacerbace CHOPN). Exacerbace CHOPN je definována jako nárůst nebo nový nástup více než jednoho příznaku CHOPN, jako je kašel, hlen, dušnost a sípání, které vyžadují léky nad rámec vašeho záchranného léku.

SPIRIVA 9mcg HANDIHALER není záchranný lék a neměl by se používat k léčbě náhlých dýchacích potíží. Váš lékař Vám může předepsat jiný lék na náhlé dýchací potíže.

Není známo, zda je přípravek SPIRIVA 9mcg HANDIHALER bezpečný a účinný u dětí.

Kdo by neměl užívat SPIRIVA 9mcg HANDIHALER?

Nepoužívejte SPIRIVA 9 mcg HANDIHALER, pokud:

 • jste alergičtí na tiotropium, ipratropium (Atrovent®) nebo na kteroukoli složku přípravku SPIRIVA 9mcg HANDIHALER. Na konci této příbalové informace naleznete úplný seznam složek přípravku SPIRIVA 9 mcg HANDIHALER.

  Příznaky závažné alergické reakce na SPIRIVA 9mcg HANDIHALER mohou zahrnovat:

  • vystouplé červené skvrny na kůži (kopřivka)
  • svědění
  • vyrážka
  • otok obličeje, rtů, jazyka a hrdla, který může způsobit potíže s dýcháním nebo polykáním

Pokud máte tyto příznaky alergické reakce, přestaňte přípravek SPIRIVA HANDIHALER užívat a ihned zavolejte svému lékaři nebo jděte na pohotovost v nejbližší nemocnici.

Co mám sdělit svému lékaři před použitím SPIRIVA HANDIHALER?

Před užitím přípravku SPIRIVA HANDIHALER informujte svého lékaře o všech svých zdravotních potížích, včetně toho, zda:

 • mít problémy s ledvinami.
 • mít glaukom. SPIRIVA HANDIHALER může váš glaukom zhoršit.
 • máte zvětšenou prostatu, problémy s močením nebo ucpaný močový měchýř. SPIRIVA 9mcg HANDIHALER může tyto problémy zhoršit.
 • jste těhotná nebo plánujete otěhotnět. Není známo, zda by SPIRIVA HANDIHALER mohla poškodit vaše nenarozené dítě.
 • kojíte nebo plánujete kojit. Není známo, zda SPIRIVA HANDIHALER přechází do mateřského mléka. Vy a váš lékař rozhodnete, zda je pro vás SPIRIVA 9 mcg HANDIHALER během kojení to pravé.
 • máte těžkou alergii na mléčné bílkoviny. Pokud si nejste jisti, zeptejte se svého lékaře.

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, včetně léků na předpis a bez předpisu a očních kapek, vitamínů a bylinných doplňků. Některé z vašich dalších léků nebo doplňků mohou ovlivnit způsob, jakým SPIRIVA HANDIHALER působí. SPIRIVA 9 mcg HANDIHALER je anticholinergikum. Během užívání přípravku SPIRIVA 9 mcg HANDIHALER byste neměli užívat jiná anticholinergika, včetně ipratropia. Zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka, pokud si nejste jisti, zda některý z vašich léků je anticholinergikum.

Znát léky, které užíváte. Mějte u sebe seznam svých léků, abyste je mohli ukázat svému lékaři a lékárníkovi, když dostanete nový lék.

Jak mám užívat SPIRIVA 9mcg HANDIHALER?

 • Používejte SPIRIVA 9mcg HANDIHALER přesně podle předpisu. Používejte SPIRIVA HANDIHALER jednou denně.
 • Před použitím přípravku SPIRIVA HANDIHALER si přečtěte „Návod k použití“ na konci této příbalové informace. Pokud pokynům nerozumíte, poraďte se se svým lékařem.
 • Tobolky Spiriva 9 mcg nepolykejte.
 • Kapsle SPIRIVA 9mcg používejte pouze s přístrojem HANDIHALER.
 • Nepoužívejte přístroj HANDIHALER k užívání jiných léků.
 • SPIRIVA 9mcg HANDIHALER se dodává jako prášek v kapsli SPIRIVA 9mcg, která se hodí k zařízení HANDIHALER. Každá tobolka SPIRIVA obsahující pouze malé množství prášku SPIRIVA je jedna plná dávka léku.
 • Oddělte jeden blistr od blistrové karty. Poté vyjměte jednu z tobolek SPIRIVA 9mcg z blistru těsně před použitím.
 • Po propíchnutí kapsle vezměte celou dávku přípravku SPIRIVA HANDIHALER dvakrát vdechnutím prášku ústy pomocí zařízení HANDIHALER (vezměte 2 inhalace z jedné kapsle SPIRIVA). Viz "Návod k použití" na konci tohoto letáku.
 • Nepoužité tobolky Spirivy ihned po vyjmutí z blistru vyhoďte. Nenechávejte tobolky SPIRIVA otevřené na vzduchu; nemusí také fungovat.
 • Pokud vynecháte dávku, užijte ji, jakmile si vzpomenete. Nepoužívejte SPIRIVA HANDIHALER více než jednou za 24 hodin. ? Pokud použijete větší než předepsanou dávku přípravku SPIRIVA HANDIHALER, zavolejte svého lékaře nebo toxikologické středisko.

Čemu se mám vyhnout při používání SPIRIVA 9mcg HANDIHALER?

 • Nedovolte, aby se vám prášek z kapsle SPIRIVA dostal do očí. Vaše vidění může být rozmazané a zornice v oku se může zvětšit (rozšířit). Pokud k tomu dojde, zavolejte svého lékaře.
 • SPIRIVA 9mcg HANDIHALER může způsobit závratě a rozmazané vidění. Pokud zaznamenáte tyto příznaky, měli byste být opatrní při činnostech, jako je řízení auta nebo obsluha spotřebičů nebo jiných strojů.

Jaké jsou možné vedlejší účinky přípravku SPIRIVA HANDIHALER?

SPIRIVA 9mcg HANDIHALER může způsobit závažné nežádoucí účinky, včetně: Alergické reakce. Příznaky mohou zahrnovat:

 • vystouplé červené skvrny na kůži (kopřivka)
 • svědění
 • vyrážka
 • otok rtů, jazyka nebo hrdla, který může způsobit potíže s dýcháním nebo polykáním

Pokud máte tyto příznaky alergické reakce, přestaňte přípravek SPIRIVA HANDIHALER užívat a ihned zavolejte svému lékaři nebo jděte na pohotovost v nejbližší nemocnici.

 • Náhlé zúžení a zablokování dýchacích cest do plic (bronchospasmus) . Vaše dýchání se náhle zhorší.

Pokud máte tyto příznaky bronchospasmu, přestaňte užívat SPIRIVA 9 mcg HANDIHALER a ihned zavolejte svého lékaře nebo jděte na pohotovost v nejbližší nemocnici.

 • Nový nebo zhoršený zvýšený tlak v očích (akutní glaukom s úzkým úhlem). Příznaky akutního glaukomu s úzkým úhlem mohou zahrnovat:
  • bolest očí
  • rozmazané vidění
  • vidět svatozáře (vizuální svatozáře) nebo barevné obrazy spolu s červenýma očima

Používání pouze očních kapek k léčbě těchto příznaků nemusí fungovat. Pokud máte tyto příznaky, přestaňte přípravek SPIRIVA HANDIHALER užívat a ihned kontaktujte svého lékaře.

 • Nová nebo zhoršená retence moči. Příznaky ucpání močového měchýře a/nebo zvětšená prostata mohou zahrnovat: potíže s močením, bolestivé močení.

Pokud máte tyto příznaky zadržování moči, přestaňte přípravek SPIRIVA HANDIHALER užívat a ihned kontaktujte svého lékaře.

Mezi další vedlejší účinky přípravku SPIRIVA 9mcg HANDIHALER patří:

 • infekce horních cest dýchacích
 • suchá ústa
 • sinusová infekce
 • bolest krku
 • nespecifická bolest na hrudi
 • Infekce močových cest
 • špatné trávení
 • rýma
 • zácpa
 • zvýšená srdeční frekvence
 • rozmazané vidění

To nejsou všechny možné vedlejší účinky přípravku SPIRIVA HANDIHALER. Informujte svého lékaře, pokud máte jakýkoli nežádoucí účinek, který vás obtěžuje nebo který neustupuje.

Zavolejte svého lékaře o radu ohledně nežádoucích účinků. Nežádoucí účinky můžete hlásit úřadu FDA na čísle 1-800-FDA-1088.

Jak uchovávat SPIRIVA HANDIHALER?

 • Neuchovávejte tobolky SPIRIVA v zařízení HANDIHALER.
 • Uchovávejte tobolky SPIRIVA v uzavřeném blistru při pokojové teplotě 68 °F až 77 °F (20 °C až 25 °C).
 • Kapsle SPIRIVA uchovávejte mimo dosah tepla a chladu (nezmrazujte).
 • SPIRIVA 9mcg kapsle skladujte na suchém místě. Vyhoďte všechny nepoužité tobolky SPIRIVA 9 mcg, které byly otevřeny vzduchu.

Zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka, pokud máte nějaké otázky ohledně uchovávání přípravku Spiriva 9 mcg tobolky.

Uchovávejte SPIRIVA HANDIHALER, SPIRIVA 9mcg tobolky a všechny léky mimo dosah dětí.

Obecné informace o SPIRIVA HANDIHALER

Léky jsou někdy předepisovány pro jiné účely, než které jsou uvedeny v příbalových informacích pro pacienty. Nepoužívejte SPIRIVA 9mcg HANDIHALER k účelu, pro který nebyl předepsán. Nedávejte SPIRIVA HANDIHALER jiným lidem, i když mají stejné příznaky jako vy. Může jim to ublížit.

Pro více informací o přípravku SPIRIVA HANDIHALER se poraďte se svým lékařem. Můžete požádat svého lékaře nebo lékárníka o informace o přípravku SPIRIVA 9 mcg HANDIHALER, který je určen pro zdravotníky.

Pro více informací o SPIRIVA 9mcg HANDIHALER přejděte na www.SPIRIVA.com nebo naskenujte níže uvedený kód nebo volejte Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc. na čísle 1-800-542-6257 nebo (TTY) 1-800-459-9906.

Jaké jsou složky přípravku SPIRIVA 9mcg HANDIHALER?

Aktivní složka: tiotropium

Neaktivní složka: monohydrát laktózy

Co je CHOPN (chronická obstrukční plicní nemoc)?

CHOPN je závažné onemocnění plic, které zahrnuje chronickou bronchitidu, emfyzém nebo obojí. Většina CHOPN je způsobena kouřením. Když máte CHOPN, vaše dýchací cesty se zužují. Vzduch se tedy z vašich plic pohybuje pomaleji. To ztěžuje dýchání.

Tyto informace pro pacienty byly schváleny americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv.

NÁVOD K POUŽITÍ

SPIRIVA® (speh REE vah) HANDIHALER® (tiotropium bromid) inhalační prášek pro perorální inhalační použití

Tobolky SPIRIVA nepolykejte.

Do not swallow SPIRIVA 9mcg capsules - Illustration

Důležité informace o používání SPIRIVA HANDIHALER

 • Tobolky Spiriva 9 mcg nepolykejte.
 • Tobolky SPIRIVA by se měly používat pouze s přístrojem HANDIHALER a inhalovat ústy (orální inhalace).
 • Nepoužívejte zařízení HANDIHALER k užívání jiných léků.

Nejprve si přečtěte informace pro pacienta, poté si přečtěte tento návod k použití, než začnete přípravek SPIRIVA HANDIHALER používat, a pokaždé, když si doplníte předpis. Mohou se objevit nové informace.

Seznámení s vaším přístrojem HANDIHALER a kapslemi SPIRIVA:

Váš SPIRIVA HANDIHALER je dodáván s kapslemi SPIRIVA 9 mcg v blistrovém balení a zařízením HANDIHALER. Použijte nový přístroj HANDIHALER dodaný s vaším lékem.

Části vašeho zařízení HANDIHALER zahrnují:

(Viz obrázek A)

 • protiprachový uzávěr (víko)
 • náustek
 • hřeben náustku
 • základna
 • zelené piercingové tlačítko
 • středová komora
 • otvory pro přívod vzduchu
 • The parts of your HANDIHALER device - Illustration

  Obrázek A

  Každá tobolka SPIRIVA 9 mcg je balena v blistru. (Viz obrázek B)

  Each SPIRIVA capsule is packaged in a blister - Illustration

  Obrázek B

  • Každá tobolka SPIRIVA obsahuje pouze malé množství prášku. (Viz obrázek C) Toto je 1 plná dávka.
  • Tobolku SPIRIVA 9 mcg neotevírejte nebo to nemusí fungovat.

  Each SPIRIVA 9mcg capsule contains only a small amount of powder - Illustration

  Obrázek C

  Užívání vaší plné denní dávky léku vyžaduje 4 hlavní kroky.

  Krok 1. Otevření zařízení HANDIHALER:

  Po vyjmutí zařízení HANDIHALER z pouzdra:

  • Otevřete prachový uzávěr (víko) stisknutím zeleného propichovacího tlačítka. (Viz obrázek D)

  Open the dust cap (lid) by pressing the green piercing button - Illustration

  Obrázek D

  • Vytáhněte protiprachovou krytku (víčko) směrem nahoru od základny, abyste odkryli náustek. (Viz obrázek E)

  Pull the dust cap (lid) upwards away from the base to expose the mouthpiece - Illustration

  Obrázek E

  • Otevřete náustek vytažením hřebene náustku nahoru a pryč od základny tak, aby byla vidět střední komora. (Viz obrázek F)

  Open the mouthpiece by pulling the mouthpiece ridge up and away from the base so the center chamber is showing. - Illustration

  Obrázek F

  Krok 2. Vložení kapsle SPIRIVA 9mcg do vašeho zařízení HANDIHALER:

  Každý den oddělujte z blistru pouze 1 blistr odtržením podél perforované linie. (Viz obrázek G)

  Each day, separate only 1 of the blisters from the blister card by tearing along the perforated line - Illustration

  Obrázek G

  Vyjměte tobolku SPIRIVA z blistru:

  • Ne odřízněte fólii nebo použijte ostré nástroje k vyjmutí tobolky SPIRIVA z blistru.
  • Ohněte 1 z rohů blistru pomocí šipky a oddělte vrstvy hliníkové fólie.
  • Odloupněte potištěnou fólii, dokud neuvidíte celou tobolku Spiriva. (Viz obrázek H)
  • Pokud jste otevřeli do vzduchu více než 1 blistr, další tobolku SPIRIVA 9 mcg nepoužívejte a je třeba ji zlikvidovat.

  Peel back the printed foil until you see the whole SPIRIVA capsule - Illustration

  Obrázek H

  Umístěte kapsli SPIRIVA 9mcg do střední komory vašeho zařízení HANDIHALER. (Viz obrázek I)

  Obrázek I

  Zavřete náustek pevně proti šedé základně, dokud neuslyšíte cvaknutí. Nechte kryt proti prachu (víko) otevřený. (Viz obrázek J)

  Close the mouthpiece firmly against the gray base until you hear a click. Leave the dust cap (lid) open - Illustration

  Obrázek J

  Krok 3. Propíchnutí tobolky SPIRIVA 9mcg:

  • Držte zařízení HANDIHALER náustkem nahoru. (Viz obrázek K)
  • Stiskněte jednou zelené propichovací tlačítko, dokud nebude ploché (v jedné rovině) se základnou, a poté jej uvolněte. Takto uděláte otvory v tobolce SPIRIVA, abyste svůj lék dostali při nádechu.
  • Ne stiskněte zelené tlačítko více než jednou.
  • Ne zatřeste zařízením HANDIHALER.
  • Propíchnutí tobolky SPIRIVA 9mcg může způsobit malé množství
  • kousky želatiny. Některé z těchto malých kousků mohou při vdechování léku procházet sítem vašeho zařízení HANDIHALER do úst nebo krku. To je normální. Malé kousky želatiny by vám neměly ublížit.

  Hold your HANDIHALER device with the mouthpiece pointed up - Illustration

  Obrázek K

  Krok 4. Užívání vaší plné denní dávky (2 inhalace ze stejné tobolky Spiriva 9 mcg):

  Úplně vydechnout na 1 nádech, vyprázdnění vašich plic jakéhokoli vzduchu. (Viz obrázek L)

  Breathe out completely in 1 breath, emptying your lungs of any air - Illustration

  Obrázek L

  Důležité: Ne dýchejte do svého přístroje HANDIHALER.

  S dalším nádechem si vezměte lék:

  • Držte hlavu ve vzpřímené poloze, zatímco se díváte přímo před sebe. (Viz obrázek M)
  • Zvedněte zařízení HANDIHALER k ústům ve vodorovné poloze. Ne zablokujte otvory pro přívod vzduchu.
  • Pevně sevřete rty kolem náustku.
  • Zhluboka se nadechněte dokud nejsou vaše plíce plné. Měl by jsi slyšet nebo cítit vibrace kapsle SPIRIVA (chrastí). (Viz obrázek M)
  • Zadržte dech na několik sekund a současně vyjměte přístroj HANDIHALER z úst.
  • Dýchejte znovu normálně.

  Hold your head in an upright position while you are looking straight ahead - Illustration

  Obrázek M

  Chrastítko vám říká, že jste se nadechli správně. Pokud neslyšíte nebo necítíte chřestění, přečtěte si část „Pokud neslyšíte nebo necítíte chrastění tobolek SPIRIVA, když vdechujete svůj lék“.

  To get your full daily dose, you must again, breathe out completely - Illustration

  Obrázek N

  Chcete-li získat celou denní dávku, musíte znovu úplně vydechnout (viz obrázek N) a podruhé se nadechnout (viz obrázek O) ze stejné tobolky Spiriva.

  Důležité: Ne znovu stiskněte zelené piercingové tlačítko.

  For a second time, breathe in from the same SPIRIVA 9mcg capsule - Illustration

  Obrázek O

  Zapamatovat si: Abyste dostali svou plnou dávku léku každý den, musíte se dvakrát nadechnout ze stejné tobolky SPIRIVA 9 mcg. Před každým nádechem z přístroje HANDIHALER se ujistěte, že se úplně vydechnete.

  Péče a skladování vašeho SPIRIVA HANDIHALER:

  Remove any SPIRIVA 9mcg capsule pieces or SPIRIVA 9mcg powder buildup by turning your HANDIHALER device upside down and gently, but firmly, tapping it - Illustration

  Obrázek P

  • Po užití denní dávky otevřete náustek a vysypte použitou tobolku Spiriva 9 mcg do odpadkového koše, aniž byste se jí dotkli.
  • Odstraňte všechny kousky kapslí SPIRIVA 9 mcg nebo nahromaděný prášek SPIRIVA 9 mcg otočením zařízení HANDIHALER dnem vzhůru a jemným, ale pevným poklepáním. (Viz obrázek P) Poté zavřete náustek a protiprachový uzávěr pro uskladnění.
  • Ne skladujte svůj přístroj HANDIHALER a kapsle (blistry) SPIRIVA 9mcg na vlhkém a vlhkém místě. Tobolky Spiriva vždy uchovávejte v uzavřených blistrech.

  Pokud neslyšíte nebo necítíte chrastění tobolek SPIRIVA 9 mcg při vdechování léku:

  Hold your HANDIHALER device with the mouthpiece pointed up and tap your HANDIHALER device gently on a table - Illustration

  Obrázek Q

  Ne znovu stiskněte zelené piercingové tlačítko.

  Držte zařízení HANDIHALER náustkem nahoru a jemně poklepejte zařízením HANDIHALER o stůl. (Viz obrázek Q)

  Zkontrolujte, zda je náustek zcela uzavřen. Úplně vydechněte, než se znovu zhluboka nadechněte s náustkem v ústech. (Viz obrázek O)

  Pokud ani po zopakování výše uvedených kroků stále neslyšíte nebo necítíte chrastění tobolek SPIRIVA:

  • Vyhoďte kapsli SPIRIVA.
  • Otevřete základnu zvednutím zeleného propichovacího tlačítka a zkontrolujte, zda ve střední komoře nejsou kousky tobolky SPIRIVA 9mcg. Kousky tobolky SPIRIVA 9 mcg ve středové komoře mohou způsobit, že tobolka SPIRIVA 9 mcg nebude chrastit.
  • Otočte zařízení HANDIHALER dnem vzhůru a jemným, ale pevným poklepáním vyjměte části kapslí SPIRIVA. Zavolejte svého lékaře pro pokyny.

  Čištění vašeho zařízení HANDIHALER:

  Vyčistěte zařízení HANDIHALER podle potřeby. (Viz obrázek R)

  • Sušení zařízení HANDIHALER na vzduchu po vyčištění trvá 24 hodin.
  • Ne používejte čisticí prostředky nebo saponáty.
  • Ne umístěte svůj přístroj HANDIHALER do myčky na čištění.

  Kroky čištění:

  • Otevřete protiprachový uzávěr a náustek.
  • Otevřete základnu zvednutím zeleného propichovacího tlačítka.
  • Podívejte se ve střední komoře na kousky kapslí SPIRIVA 9mcg nebo nahromaděný prášek. Pokud je vidět, klepněte.
  • Opláchněte zařízení HANDIHALER teplou vodou a několikrát stiskněte zelené propichovací tlačítko tak, aby středová komora a propichovací jehla byly pod tekoucí vodou. Zkontrolujte, zda jsou odstraněny všechny nahromaděný prášek nebo kousky tobolek SPIRIVA.
  • Zařízení HANDIHALER dobře osušte vyklopením přebytečné vody na papírový ručník. Poté osušte na vzduchu, ponechte krytku proti prachu, náustek a základnu otevřenou tak, že je úplně roztáhnete tak, aby úplně vyschly.
  • Ne k vysušení zařízení HANDIHALER použijte vysoušeč vlasů.
  • Ne používejte zařízení HANDIHALER, když je mokré. V případě potřeby můžete vnější stranu náustku očistit čistým vlhkým hadříkem.

  Clean your HANDIHALER device - Illustration

  Obrázek R

  Užitečné rady, které vám pomohou zajistit správné užívání celé denní dávky přípravku SPIRIVA 9 mcg HANDIHALER:

  • lis zelené piercingové tlačítko krát; 2krát se nadechněte; Úplně vydechněte před každou ze 2 inhalací.
  • Vždy používejte nový přístroj HANDIHALER dodaný s vaším lékem.
  • Při stisknutí zeleného propichovacího tlačítka držte svůj přístroj HANDIHALER náustkem nahoru.
  • Stiskněte 1x zelené propichovací tlačítko k propíchnutí kapsle SPIRIVA.
  • Nevdechujte do přístroje HANDIHALER.
  • Udržujte přístroj HANDIHALER ve vodorovné poloze a při nádechu mějte hlavu vzpřímenou a dívejte se přímo před sebe.
  • Zkontrolujte, zda ve střední komoře vašeho zařízení HANDIHALER nejsou kousky kapslí SPIRIVA 9mcg nebo nahromaděný prášek. Pokud jsou vidět kousky nebo prášek, před použitím je oklepejte.
  • Vyčistěte HANDIHALER podle potřeby a důkladně osušte.

  Pro více informací se zeptejte svého lékaře nebo lékárníka nebo přejděte na www.spiriva.com nebo naskenujte níže uvedený kód nebo zavolejte na číslo 1-800-542-6257 nebo (TTY) 1-800-459-9906.

  Tento návod k použití byl schválen US Food and Drug Administration.